Perpetua Saraguetaren oroitzapenak (I eta II)

…Nere biziko neguan egin behar dut ahal guztia hurbiltzeagatik nire biziko udaberrira, eta hala nola udaberrian betetzen diren lorez aldaskatu berri guziak, hala neure biziko oroimen guziek atera ditzatela lore mota guztietatik neure idaztietan. Emakume itzel baten bizipenak, bere memoria liburutik hartuak.